Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, fond. Kontinuitetsprinsippet

Hvis avdøde eide aksjer, obligasjoner, andre verdipapirer eller fond, oppstår spørsmålet om disse skal selges eller om noen av arvingene skal overta.

Det enkleste er å selge mest mulig.  Da blir boet beskattet for eventuell gevinst, og arvingene kan dele nettobeløpene.

Når dødsboet selger verdipapirer, skal boet betale vanlig gevinstskatt av (eller få skattefradrag for) differansen mellom prisen verdipapirene i sin tid ble kjøpt for og salgsprisen.  Gevinsten skal oppgis i forhåndsselvangivelsen som boet skal levere til skatteetaten.

Noen aksjer er ikke så aktuelle å selge, f.eks. aksjer i lokale selskaper som det er hyggelig å være aksjonær i eller aksjer i familieeide selskaper som skal drives videre.

Den arving som overtar aksjene trer inn i eller "arver" avdødes inngangsverdi.  Når arvingen senere selger aksjene, er det avdødes inngangsverdi (det avdøde anskaffet aksjene for) som skal legges til grunn ved beregning av gevinstskatten.  Dette følger av det såkalte kontinuitetsprinsippet.  Den latente skatten (eller skattefradraget) vil det være riktig å ta hensyn til når aksjene skal verdsettes internt mellom arvingene.   Skatten utgjør 27% av gevinsten, skattefradraget tilsvarende. 

Merk at kostnader skal tas hensyn til når skatt beregnes, altså slik at kjøpskostnader legges til kjøpsprisen, og salgskostnader trekkes fra salgsprisen.

Det kan være en utfordring å finne ut hva avdøde kjøpte aksjene for  hvis det ikke finnes kvitteringer blant avdødes papirer.

Ta kontakt med NorJus på 22 555 180 eller på epost for å høre hva du kan få hjelp til når det gjelder verdsettelse og fordeling av aksjer og andre verdipapirer.

 

  • Jeg har et spørsmål jeg lurer på

    Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


    Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*

    • captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under

    Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.