Arveoppgjøret vårt trekker veldig langt ut i tid. Hva kan jeg gjøre med det?

Det kan være flere grunner til at arveoppgjøret tar lang tid.  En grunn kan være at boet eier eiendom eller verdipapirer i utlandet som det tar lang tid å få solgt.  En annen grunn kan være at den som tar hånd om arveoppgjøret somler.  Hvis boet er under offentlig skifte, er det ikke så mye du da kan få gjort utenom å klage til retten.

Hvis boet skiftes privat, og tregheten skyldes at den som har fått fullmakt fra arvingene til å styre boet, ikke klarer å få arbeidet unna, kan du i første omgang trekke tilbake din fullmakt.  Da stopper alt opp.  Deretter kan du gi dine medarvinger to valg, enten at dere blir enige om en ekstern privat bostyrer, gjerne en advokat med dokumentert erfaring fra bobehandling, eller at boet overlates til offentlig skifte.  Setter du en frist på en uke eller to, får dine medarvinger rimelig tid til å bestemme seg for hva de vil velge.

  • Jeg har et spørsmål jeg lurer på

    Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


    Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*

    • captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under

    Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.