Arvingene er uenige om arveoppgjøret. Hva gjør vi da?

Hvis dere ikke klarer å løse uenigheten dere i mellom, finnes det to veier å gå.

Den ene er å skrive et kort brev til retten og kreve at det blir åpnet offentlig skifte.  Retten vil da be deg innbetale ca. kr 30.000 i forskudd til dekning av gebyr og kostnader og deretter oppnevne en bobestyrer som foretar selve arveoppgjøret.  Bobestyreren har ikke fullmakt til å løse konflikter mellom arvingene.  Konflikter er det retten som skal løse.  Det skjer ved rettssak (skiftetvist).   Rettssaken ender vanligvis med en dom, som enten blir stående eller anket til lagmannsretten. 

Dette er en kostbar form for konfliktløsning.  Samlet pris for bobestyrelse og rettssak vil vanligvis ende mellom ca. kr 200 000 og 500 000.

For arvinger som helst vil unngå å bruke hundretusener av kroner på å få løst konflikten, finnes det et alternativ som er langt rimeligere, mye raskere og vesentlig mindre belastende. 

Det er megling ved en godkjent advokatmegler (som har tilleggsutdannelse gjennom Advokatforeningen og er godkjent for meglingsoppdrag.)

I NorJus har vi autorisasjon for megling.  Over 90 % av sakene vi får for megling blir løst i minnelighet. Vi hjelper dere gjerne.  Ring 22 555 180 for å høre hva vi kan gjøre.

Les her om hva megling hos NorJus koster.

  • Jeg har et spørsmål jeg lurer på

    Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


    Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*

    • captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under

    Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.