Jeg er usikker på om arveoppgjøret vårt blir riktig håndtert og arven korrekt fordelt. Hva kan jeg gjøre?

Hvis arveoppgjøret skjer ved offentlig skifte, kan du ta opp forholdet med retten dersom du ikke får tilfredsstillende informasjon fra bobestyrer.

Hvis arveoppgjøret håndteres privat, og en av arvingene eller noen annen er bobestyrer, dvs. har fått fullmakt av deg og dine medarvinger til å foreta oppgjøret, finnes det ingen form for ekstern kontroll (slik det var før 2014 da Skatteetaten kontrollerte arveoppgjørene).  Hvis du er usikker på om oppgjøret og fordelingen er riktig, har du to muligheter: 

Den ene er å begjære offentlig skifte.  Du må da normalt betale ca. kr 45 000 i forskudd til retten.  Disse pengene får du tilbake hvis boet inneholder nok verdier.  Offentlig skifte er kostbart og tidkrevende. Selve skifteprosessen vil vanligvis koste mellom kr 70.000 og 150.000.  Hvis arvingene er uenige om fordelingen av arven, vil uenigheten normalt bli løst ved såkalt skiftetvist, dvs. en rettssak.  Samlet kostnad for skifte og tvisteløsning vil da vanligvis ende mellom ca. kr 150.000 og 400.000.   Les mer om offentlig skifte her.

Den andre muligheten er å be en ekstern advokat med inngående kunnskaper i arverett om å se over oppgjøret.  For dette betaler du bare for den tiden advokaten bruker på å gjennomgå oppgjøret.

I NorJus har vi høy kompetanse innen arverett.  Vi hjelper deg gjerne.  Ring 22 555 180 eller send oss en epost for å høre hva vi kan gjøre.

  • Jeg har et spørsmål jeg lurer på

    Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


    Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*

    • captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under

    Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.