Bolig og annen eiendom.  Selge eller overføre til arving. Kontinuitetsprinsippet

Det som står nedenfor gjelder avvikling av bolig og annen eiendom når en person er død.  Hvis du ønsker å overføre eiendom mens du lever, kan du lese mer om det her.

Det vanligste er at avdødes bolig blir solgt.  Vanligvis gjøres det best gjennom eiendomsmegler.  Det finnes mange dyktige meglere å velge mellom.  Ved salg i Oslo-området har vi god erfaring med Nordvik & Partners v/Lise Borgen.

Før visning og før overdragelse må boligen ryddes og rengjøres.  Dette kan arvingene gjøre selv.  Det er en ganske omfattende og tung jobb.  Mange velger derfor å overlate jobben til et rengjørings- og/eller ryddebyrå.  Det finnes enkelte useriøse firmaer innen denne bransjen, så vær nøye med å innhente referanser.  I Oslo-området har vi god erfaring med Kristiania Renhold.

Merk at vi ikke får noen form for kompensasjon for å anbefale de to firmaene over.  Vi anbefaler dem bare fordi vi har langvarig og god erfaring med dem.

Hvis det dreier seg om avdødes primærbolig eller fritidsbolig som en av arvingene skal overta, skal taksten eller markedsverdien føres i boregnskapet og legges til grunn for oppgjøret mellom arvingene. Det samme gjelder alminnelig gårdsbruk eller skogbruk. Denne verdien vil være arvingens skattemessige inngangsverdi (som er av betydning hvis arvingen selger eiendommen en gang i fremtiden uten selv å ha gevinstskattefritak slik avdøde har hatt). 

Dreier det seg om en annen eiendom, f.eks. sekundærbolig, tomt eller forretningseiendom, skal verdien i boregnskapet være lik takst eller markedsverdi fratrukket latent skatt, altså den gevinstskatt avdøde ville ha betalt hvis eiendommen hadde vært solgt nå.  Skatten beregnes ved å trekke avdødes inngangsverdi (verdien da avdøde anskaffet eiendommen) fra verdien i dag, og gange differansen med 0,25.  Arvingens skattemessige inngangsverdi blir lik avdødes inngangsverdi.  For andre eiendommer enn avdødes bolig m.v. gjelder altså det såkalte kontinuitetsprinsippet (skattemessig kontinuitet).

Arvingen som overtar eiendommen, skal betale dokumentavgift (2,5%) av den brøkdelen av eiendommen som arvingen ikke arver i medhold av slektsarvereglene.  Takst eller markedsverdi skal legges til grunn, altså ikke den verdien som føres i boregnskapet. I tillegg må arvingen betale tinglysingsgebyr.

Vi vil ikke anbefale å overføre eiendom på egen hånd, da mulighetene for feil er mange, både når det gjelder arvefordeling, skatt og dokumentavgift. Ta kontakt med NorJus på 22 555 180 eller send en epost, så hjelper vi deg med å gjøre det riktig.

  • Jeg har et spørsmål jeg lurer på

    Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


    Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*

    • captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under

    Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.