Hvordan skal arven fordeles når det er særkullsbarn? Skjevdeling og særeie

Slike arveoppgjør er vanligvis temmelig kompliserte.   Dels skyldes det at oppgjøret skjer i to trinn.  Dessuten er skjevdeling ganske vanlig i slike arveoppgjør.  Særeie kan også være aktuelt.  Beregningen av skjevdeling og særeie kan være meget innviklet.  Det kan også bli spørsmål om hvorvidt ektefellen eller samboeren kan kreve kompensasjon fra avdødes dødsbo pga. ekstra innsats for avdøde.

Innfallsvinkelen er litt ulik avhengig av om du er særkullsbarn, ektefelle eller samboer.  Nedenfor finner du forhåpentligvis en lenke til det spørsmålet som passer for deg.

Min forelder, som var gift på nytt, er død.  Hvilke rettigheter har jeg som særkullsbarn? (Skjevdeling, særeie)

Min forelder som var samboer i et nytt forhold, er død.  Hvilke rettigheter har jeg som særkullsbarn?

Min ektefelle, som hadde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) er død.  Hvilke rettigheter har jeg?

Min samboer, som hadde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) er død.  Hvilke rettigheter har jeg?

Jeg har stilt opp svært mye for min avdøde ektefelle eller samboer.  Kan jeg kreve kompensasjon for det?

  • Jeg har et spørsmål jeg lurer på

    Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


    Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*

    • captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under

    Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.