Hva gjør skatteetaten i forbindelse med dødsbo og arveoppgjør?

Forhåndsselvangivelse for dødsboet

Arvingene har plikt til å levere forhåndsselvangivelse for dødsboet til Skatteetaten for dødsåret og eventuelt for året etter.

Skatteetaten vil beregne avdødes skatt utenom tur, dvs. utenom den ordinære års-selvangivelsen.  I forhåndsselvangivelsen skal du fylle inn avdødes lønns- eller pensjonsinntekt, renteinntekter, kapitalgevinst m.m.  Vær klar over at lønns- og pensjonsinntekt som er utbetalt etter dødsdato, er skattefri innenfor en grense på 1½ G (en og en halv gang folketrygdens grunnbeløp).

Arvingenes selvangivelse

På selvangivelsene sine for året etter at arven ble utdelt eller utbetalt skal arvingene gi opplysning om verdien av arven de  har mottatt .   

Kontroll av arvefordelingen

Tidligere kontrollerte Skatteetaten at arvefordelingen var riktig, men det ble det slutt på da arveavgiften var fjernet.

For deg som kunne tenke deg å få arveoppgjøret kontrollert av en ekspert, er det bare å ringe NorJus på 22 555 180 eller sende en epost for å høre hvordan en slik kontroll vil foregå og omtrent hva det vil koste. 

Er du usikker på om arven er riktig fordelt, kan du lese mer her.

  • Jeg har et spørsmål jeg lurer på

    Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


    Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*

    • captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under

    Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.