Hvem kontrollerer at vi fordeler arven riktig?

Ved arveoppgjør etter noen som døde før 1. januar 2014, er det Skatteetaten som kontrollerer at arven er riktig fordelt.  Skatteetatens oppgave har altså ikke bare vært å beregne og innkreve arveavgiften, men også å kontrollere at arvefordelingen er i overensstemmelse med lover og regler.

Ved arveoppgjør for personer som dør i 2014 eller senere, finnes det ingen offentlig kontroll av at reglene i Arveloven, Skifteloven og eventuelt Ekteskapsloven blir fulgt.

Hvis en av arvingene har fått fullmakt fra de andre til å være bobestyrer, dvs. å gjøre boarbeidet og fordele arven, er det viktig at bobestyreren hverken føler seg eller blir mistenkeliggjort.  (I vårt naboland Sverige får ikke arvinger lov til å være bobestyrer nettopp for å unngå dette.)

I og med at Skatteetaten ikke lenger kontrollerer at arvefordelingen er riktig, vil vi sterkt anbefale at alle arveoppgjør unntatt de helt enkle blir kontrollert av arverettsadvokat.

Hvis du ønsker hjelp av NorJus, er du velkommen til å kontakte oss på tlf 22 555 180.     

Nedenfor finner du noen eksempler på når det kan være aktuelt å be om advokathjelp til å kontrollere arvefordelingen.

 

Ektepar med felles barn

I mange arveoppgjør gir fordelingen seg selv, som f.eks. når et ektepar, først den ene og senere den andre dør, og etterlater seg felles barn.  Da skal arven fordeles i så mange like deler som det er barn.

Hvis ekteparet har skrevet testament sammen, skal dette etterleves med mindre det strider mot pliktdelsreglene.  Uten inngående kjennskap til arvereglene, er det ikke å anbefale å prøve seg på vurdering eller tolkning av et testament.  Dette gjelder også testamenter som tilsynelatende er enkle og lette å forstå.

Hvis bare den ene har skrevet testament, må det bringes klarhet i om vedkommende hadde rett til å testamentere bort det han eller hun har gjort.

 

Ektepar med særkullsbarn

Er det særkullsbarn og stemor eller stefar, kan fordelingen bli meget komplisert pga mulig særeie og skjevdeling.  Med skjevdeling menes – veldig enkelt og unøyaktig - at man kan ta med seg ut av ekteskapet det man har tatt med seg inn da man giftet seg eller som man senere har fått i arv eller gave.  Beregningen av skjevdelingsformuen er som regel så innviklet at selv advokater kan streve med å få det riktig til.

 

Arv etter fjernere slektninger

Ved arveoppgjør etter fjernere slektninger, vil det ofte være relativt enkelt å beregne fordelingen hvis man tenker seg slekten som et tre med grener og kvister, der det går like mye arv ut til hver gren.  Er det halvsøsken i slekten, kan beregningene bli mer komplisert. Det samme gjelder hvis det er skrevet testament.

 

Tolkning av testament

Ved testamentsarv kan det ofte oppstå tolkningsspørsmål.  Det kan også bli spørsmål om hvorvidt testamentet i større eller mindre grad strider mot regler i Arveloven eller hvilke virkninger testamentet vil få når det skal sammenholdes med reglene i Arveloven.

 

Arv av aksjer og fast eiendom

Ved arv av aksjer eller fast eiendom som arvelateren ikke har brukt som egen bolig eller hytte, kan det oppstå spørsmål om hvordan verdien skal fastsettes.  Som hovedregel skal man ta hensyn til latent skatt, altså skatt som arvingen før eller senere vil måtte betale.

 

 

 

  • Jeg har et spørsmål jeg lurer på

    Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


    Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*

    • captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under

    Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.