Hjelp i skiftetvist, rettssak eller rettsmegling om arv

Skiftetvist er en rettssak mellom arvinger i offentlig skifte.  Dom som er avsagt i skiftetvist kan ankes til lagmannsretten og eventuelt videre til Høyesterett.

Hvis du har fått stevning i skiftetvist, må du passe på å overholde fristen som retten har satt, eller eventuelt søke om utsettelse.

Trenger du advokathjelp i en skiftetvist, er det bare å ta kontakt med oss i NorJus, tlf 22 55 51 80 eller norjus@norjus.no.